In tờ rơi tờ gấp

Dịch vụ in giá rẻ của in Anh Minh sẽ đem đến cho bạn tờ rơi rẻ và đẹp hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp quảng bá thông tin.
Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà. Có thể sử dụng để phát trực tiếp, hỗ trợ các đại lý trong việc giới thiệu chi tiết các chương trình khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức.
Những website có cùng chủ đề in t rơi giá rẻ

Loại giấy
C 120
C 120
C 120
C 120
Kích thước
10 * 15cm
10 * 20cm
15 * 20cm
21 * 29,7cm
Thời gian
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
Giao hàng
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
Số mặt in
2 mặt
2 mặt
2 mặt
2 mặt
1.000 tờ1.250.000
2.000 tờ
1.100.000
1.150.000
1.250.000
1.800.000
4.000 tờ
1.250.000
1.300.000
1.800.000
2.500.000
5.000 tờ
1.400.000
1.800.000
2.150.000
3.150.000
10.000 tờ
2.150.000
2.250.000
3.240.000
5.300.000